Bezpečnostné balíčky
Technické vybavenie
Plánovanie a montáž
Nábytok a vybavenie
Site servis
After sales servis
Designové balíčky

Spoločnost ALGECO ponúka aj služby spojené s  dodávkou fekálnych tankov a kanalizácie.


  • Pravidelný vývoz fekálnych tankov do 24h
  • Monitoring a oprava kanalizačného potrubia
  • Čistenie kanalizačných rozvodov