Designové balíčky
Technické vybavenie
After sales servis
Nábytok a vybavenie
Site servis
Plánovanie a montáž
Bezpečnostné balíčky

Bezpečnostné balíčky

Všestranný bezpečnostný balík ALGECO, preberá komplexné krytie prenajatých jednotiek.

Viac >

Prenechajte celú údržbu na nás!

Služba, ktorá sa zaoberá zvýšením komfortu užívateľa prenajatého objektu.


Viac >

Radi pre Vás pripravíme individuálne riešenie požiarnej ochrany s príslušným vybavením a v spolupráci s príslušnými úradmi podľa požiadaviek projektu.

Viac >